Swornegacie, niezwykle urokliwa wieś kaszubska położona 25 km na północ od Chojnic, nad jez. Karsińskim i rzeką Brdą, na pojezierzu pomorskim, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, sąsiaduje z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie.

Piękna, lekko pofałdowana okolica, geologicznie to tereny polodowcowe, dlatego wiele tu pięknych jezior jak jez. Karsińskie, Długie, Charzykowskie, Witoczno... i rzek jak Brda, Zbrzyca, Chocina.

Najpierwsi mieszkańcy tych okolic to głównie prasłowiańskie plemiona kultury łużyckiej. Ze względu na piaszczystą, mało urodzajną ziemię rozwijało się tu pasterstwo, łowiectwo i rybołówstwo. Z początkiem n.e. duży wpływ na rozwój tych terenów miało ich położenie na szlaku bursztynowy.

Zbieranie grzybów na Kaszubach to sama przyjemność. Rośnie ich tu naprawdę wiele odmian. Wielu mieszkańców Kaszub zbiera grzyby na zarobek. Punkty skupu skupują głównie kurki, prawdziwki, podgrzybki i kozaki. Jak ktoś nie lubi zbierać może kupić grzyby bezpośrednio w punkcie skupu lub od mieszkańców Swornychgaci. Ale nie ma to jak własne grzyby. Co roku przyjeżdża do Sworów bardzo wielu grzybiarzy. Często znają i zbierają więcej odmian grzybów niż rdzenni mieszkańcy.